QQ家园 adqq

将本页加入收藏夹

联系我们 广告服务

选择播种(领养)时间 设置好时间后,点击下面相应作物进行计算。
 • 农场商店作物
 • 农场神秘种子
 • 牧场动物
 • 农牧场数据
  牧草牧草
  1季
  0级
  8时
  白萝卜白萝卜
  1季
  0级
  10时
  胡萝卜胡萝卜
  1季
  0级
  13时
  大蒜大蒜
  1季
  1级
  14时
  大白菜大白菜
  1季
  1级
  14时
  小麦小麦
  1季
  2级
  14时
  水稻水稻
  1季
  2级
  14时
  玉米玉米
  1季
  3级
  14时
  土豆土豆
  1季
  4级
  15时
  小白菜小白菜
  1季
  3级
  11时
  生菜生菜
  1季
  4级
  19时
  油菜油菜
  1季
  4级
  17时
  茄子茄子
  1季
  5级
  16时
  红枣红枣
  1季
  5级
  16时
  花菜花菜
  1季
  6级
  28时
  番茄番茄
  1季
  6级
  17时
  韭菜韭菜
  1季
  6级
  17时
  红玫瑰红玫瑰
  1季
  7级
  18时
  莲藕莲藕
  1季
  7级
  34时
  豌豆豌豆
  1季
  7级
  18时
  辣椒辣椒
  1季
  8级
  20时
  芹菜芹菜
  1季
  8级
  20时
  黄瓜黄瓜
  1季
  8级
  28时
  南瓜南瓜
  1季
  9级
  22时
  核桃核桃
  1季
  9级
  17时
  草莓草莓
  2季
  10级
  24+11
  苹果苹果
  2季
  10级
  21+9
  大乐豆大乐豆
  2季
  10级
  25+10
  西瓜西瓜
  2季
  11级
  28+13
  黄豆黄豆
  2季
  11级
  28+13
  盘丝草盘丝草
  2季
  11级
  28+13
  香蕉香蕉
  2季
  12级
  31+14
  竹笋竹笋
  2季
  12级
  25+10
  丝路莲丝路莲
  2季
  12级
  31+14
  桃子桃子
  2季
  13级
  42+18
  甘蔗甘蔗
  2季
  13级
  31+14
  幻圣果幻圣果
  2季
  13级
  31+14
  橙子橙子
  3季
  14级
  37+16
  葡萄葡萄
  3季
  15级
  46+20
  丝瓜丝瓜
  3季
  15级
  31+14
  榛子榛子
  3季
  15级
  46+20
  寻仙葫寻仙葫
  3季
  15级
  46+20
  石榴石榴
  3季
  16级
  52+22
  栗子栗子
  3季
  16级
  30+12
  柚子柚子
  3季
  17级
  61+26
  蘑菇蘑菇
  3季
  17级
  30+8
  无花果无花果
  3季
  18级
  42+18
  菠萝菠萝
  3季
  18级
  64+26
  箬竹箬竹
  3季
  18级
  30+12
  金针菇金针菇
  4季
  19级
  42+18
  椰子椰子
  4季
  19级
  55+23
  花生花生
  4季
  19级
  42+18
  猕猴桃猕猴桃
  4季
  20级
  46+20
  梨
  4季
  20级
  32+14
  葫芦葫芦
  4季
  20级
  61+26
  睡莲睡莲
  4季
  20级
  61+26
  枇杷枇杷
  4季
  21级
  42+18
  火龙果火龙果
  4季
  21级
  70+29
  樱桃樱桃
  4季
  22级
  72+30
  李子李子
  4季
  22级
  72+30
  香瓜香瓜
  4季
  23级
  35+16
  荔枝荔枝
  4季
  23级
  77+31
  桂圆桂圆
  5季
  24级
  31+14
  木瓜木瓜
  5季
  24级
  46+20
  月柿月柿
  5季
  24级
  31+14
  杨桃杨桃
  5季
  25级
  46+20
  哈密瓜哈密瓜
  5季
  25级
  31+14
  桑葚桑葚
  5季
  25级
  31+14
  柠檬柠檬
  5季
  26级
  31+14
  芒果芒果
  5季
  26级
  31+14
  榴莲榴莲
  5季
  27级
  31+14
  杨梅杨梅
  5季
  27级
  31+14
  番石榴番石榴
  5季
  28级
  31+14
  蓝莓蓝莓
  5季
  29级
  31+14
  山竹山竹
  5季
  30级
  31+14
  苦瓜苦瓜
  5季
  31级
  31+14
  冬瓜冬瓜
  5季
  32级
  31+14
  杏子杏子
  5季
  33级
  31+14
  金桔金桔
  5季
  34级
  31+14
  红毛丹红毛丹
  5季
  35级
  33+15
  芭蕉芭蕉
  5季
  36级
  29+13
  番荔枝番荔枝
  6季
  37级
  31+13
  橄榄橄榄
  6季
  38级
  30+13
  百香果百香果
  6季
  39级
  30+12
  灯笼果灯笼果
  6季
  40级
  29+13
  芦荟芦荟
  6季
  41级
  29+13
  薄荷薄荷
  6季
  42级
  30+14
  菠萝蜜菠萝蜜
  7季
  43级
  28+10
  鳄梨鳄梨
  7季
  44级
  32+11
  乌饭子乌饭子
  7季
  45级
  29+12
  黑布仑黑布仑
  7季
  46级
  25+10
  可可豆可可豆
  7季
  47级
  40+16
  莲雾莲雾
  7季
  48级
  35+17
  蛋黄果蛋黄果
  7季
  49级
  45+18
  沙棘沙棘
  7季
  50级
  47+18
  榲桲榲桲
  7季
  51级
  50+20
  黄金果黄金果
  7季
  52级
  47+20
  决明子决明子
  7季
  53级
  45+18
  关苍术关苍术
  7季
  54级
  46+18
  冬凌草冬凌草
  7季
  55级
  46+18
  白附子白附子
  7季
  56级
  46+19
  兔儿伞兔儿伞
  7季
  57级
  46+18
  益母草益母草
  7季
  58级
  47+20
  一点红一点红
  8季
  59级
  48+15
  三七三七
  7季
  60级
  47+20
  瓶子树瓶子树
  8季
  28级
  25+10
  猪笼草猪笼草
  8季
  29级
  30+12
  曼陀罗曼陀罗
  8季
  30级
  35+14
  曼珠华曼珠华
  8季
  30级
  35+14
  天堂鸟天堂鸟
  8季
  31级
  30+15
  豹皮花豹皮花
  8季
  32级
  37+16
  夏蜡梅夏蜡梅
  8季
  33级
  42+18
  昙花昙花
  1季
  34级
  77时
  宝玉兰宝玉兰
  8季
  35级
  49+20
  依米花依米花
  8季
  36级
  33+15
  大王花大王花
  8季
  37级
  38+18
  人参果人参果
  8季
  38级
  44+16
  金花茶金花茶
  8季
  39级
  38+15
  天山莲天山莲
  9季
  40级
  37+12
  金灵芝金灵芝
  9季
  41级
  30+12
  何首乌何首乌
  9季
  42级
  40+16
  人参人参
  9季
  43级
  42+17
  血杜鹃血杜鹃
  9季
  44级
  50+20
  铁线莲铁线莲
  9季
  45级
  50+20
  葡风信葡风信
  9季
  46级
  40+16
  醉蝶花醉蝶花
  9季
  47级
  40+16
  袋鼠花袋鼠花
  9季
  48级
  45+18
  荷牡丹荷牡丹
  9季
  49级
  45+18
  鹭草鹭草
  8季
  50级
  42+17
  吊钟花吊钟花
  8季
  51级
  45+18
  羊乳花羊乳花
  8季
  52级
  45+18
  冰凌花冰凌花
  8季
  53级
  42+17
  帝王花帝王花
  9季
  54级
  50+20
  猴面包猴面包
  9季
  55级
  50+20
   声明:本程序设计仅为方便网友计算作物成熟时间,并非外挂,所引用资料来源于互联网。本站与QQ农场游戏没有任何关系,QQ农场游戏系腾讯公司版权所有。